Зала Ом | Йога в центъра на София

Петте ями: Сатя - истинност

Galileo-Facts

Фактите могат да изглеждат първоначално невероятни и невъзможни, но дори и най-пестеливото обяснение е достатъчно, за да се стопи мъглата която ги крие и да застанат пред нас в голата си и проста красота.

-- Галилео Галилей

Свами Шивананда казва:

"Бог е истината и Той може да бъде осъзнат чрез спазване на истинност в мисли, думи и дела."

Според него има 13 форми на истината и те са:

 1. честност;
 2. равноправно отношение;
 3. себе-контрол;
 4. липса на ревност;
 5. липса на завист;
 6. прошка;
 7. скромност;
 8. издържливост/устояване;
 9. благотворителност без външно афиширане;
 10. предвидливост/загриженост;
 11. филантропия без лична изгода;
 12. самообладание;
 13. непрестанно състрадателно ненавреждане;

dostoevski

„Преди всичко, не лъжи себе си. Човек, който лъже себе си и вярва на собствените си лъжи, стига до състояние да не може да различава истината в себе си и около себе си и загубва всякакво уважение към себе си и към другите. И като няма уважение, става неспособен да обича.“

-- Фьодор Достоевски

САТЯ - ИСТИНА, втората яма от аштанга йога

Сатя е истинност. Сатя е повече от това да се говори истината; тя означава действията да са в унисон с думите и мислите. Бог и истинското Аз на човека са истина. За да сме в унисон с това съзнание, трябва да живеем истинно във всеки момент. Лъжата провокира в ума много мисли и препятства успокояване му, а това противоречи и на целта на раджа йога.

Истината е правдивост. Правдивостта е светлина, а светлината е блаженство. Ахимса, брахмачария, чистота, справедливост, хармония, прошка, мир – всички те са форми на истината… Истината устоява дори там, където няма обществена подкрепа.

Има различни концепции за истина. Моралистите се интересуват от резултатите от истината, така че ако е необходимо да се изрече лъжа, за да се допринесе голямо добро на голям брой хора, тогава само това може да се счита за истина. Но такъв подход може лесно да се превърне в клопка, т.е. да си мислим че помагаме на много хора, докато всъщност подреждаме обстоятелствата в наша лична полза. За да е наясно кои са истинските му подбуди, човек трябва да наблюдава ума си непрестанно.

За духовните хора концепцията за истината е, че Брахман е единствената абсолютна истина и всичко друго е напълно неистина. При тази концепция трябва също да се внимава много, защото лишени от милосърдие хора могат да я използват, само и само да оправдаят действията си, докато в действителност нараняват другите със своята привидна истината.

Когато мислите, думите и делата на един човек са истинни, той е проникнат с усещане за хармоничост. Неистините остават записани в подсъзнанието; освен че създават дисхармония в този живот, навикът за неистинност се пренася и в следващия живот и като резултат човек ще преживява страдания. Една лъжа винаги води до друга и така се формира навик, която се проявява в много животи.

Най-важното качество на един йогин е да говори истината. -- Св. Шивананда


В наше време е много разпространено хората да правят изявявления без да имат намерение да устояват на думите си; смята се, че е по-важно да се казва на другите това, което очакват да чуят, вместо просто истината. Св Шивананда ни учи, че е по-добре да казваме нещо като: „Ще се опитам, нека си помисля“ - така че да не се обвързваме с обещания, които не можем да спазим.

Важно е, когато казваме истината да я изразяваме позитивно, така че да не нараняваме, и същевременно да сме колкото може повече прями и искрени. На много хора им изглежда практически неосъществимо, или много трудно да казват винаги истината, но то е възможно и ако се практикува става все по-лесно.

←Обратно…