Зала Ом | Йога в центъра на София

Акшая тритя

един от най-благоприятните дни за започване на нови начинания Вишну - божественият аспект на поддържането на всичко създадено, на живота, и Лакшми - женският божествен аспект на благополучието и изобилието.

Вишну - божественият аспект на поддържането на всичко създадено, на живота, и Лакшми - женският божествен аспект на благополучието и изобилието.

Акшая тритя е ден, в който влияят силите на неразрушимостта. Всички думи, които изричате, мисли, които мислите и действия, които предприемате, стават част от вашия хард диск и остават с вас живот след живот.

За 2013 този ден е 13 май.

Акшая Тритя е третия ден от лунния месец, който по ведическия календар се нарича Вайшакха. Това е най-светлия ден и на този ден всяка секунда е свещена. Думата акшая означава „това, което никога не изчезва” и денят е идеален за начало на нови дейности, на нови инвестиции. Започнатото на този ден придобива висока стойност и процъфтява. На този ден Слънцето и Луната са най-силни и са най-добре аспектирани. Според ведическата астрология Слънцето се намира в Овен, а Луната в Телец (Според западната астроогия и Слънцето и Луната са в телец). Затова често индусите се женят на този ден, инвестират в злато и диаманти и започват нови неща.

Смята се, че свещената река Ганга е слязла на земята на този ден. В Махабхарата се казва, че на този ден Пандавите получили от Бог Кришна свещения лък, с който се придобива неограничено количество храна, наречен Акшая Патрам. От там идва вярването, че всичко, в което инвестираме на този ден ни се възвръща многократно. Също има вярване, че на този ден Светецът Вяса е започнал да пише Махабхарата.

Какво да правим на този ден? Добре е да се предложи храна на бедните, според хиндуистите най-големия дар, който можем да направим е да нахраним някого. Тъй като е един от най-благоприятните дни, е добре да се започнат нови начинания.

Свами Сатсанги Сарасвати за Акшая Тритхи – Неразрушимия ден

От [Yoga Magazine 6/2006](http://www.yogamag.net/archives/2006/dapr06/akshava.shtml rel: nofollow)

Така, както се прави проект и схема на каквото и да е, преди то да се появи в материалния свят, било то къща, кола, компютър, сателит, по същия начин вашия живот има такъв план, койо е направена много преди да се родите. Може да сте осъзнали това, а може и да не сте, но в основата на наследството от фестивали, празници, пости, обети и др. е да ни помагат да се придържаме към оригиналния план, създаден за сегашното ни превъплъщение.

Как става това? Замислете се и ще откриете, че всички тези празници се появяват в определени моменти. Много често те съществуват и се честват от древни времена. Тези специални моменти се повтарят отново и отново, което създава представа за цикличността на времето. Наричат ги с думата мухурта - време. Значението на всяка мухурта може да се почувства на всички нива на съществуване – физически, емоционално, интелектуално, духовно.

Акшая тритхи е една такава важна мухурта, която си е заслужила названието съвършен празник. Думата акшая означава това, което е постоянно, стабилно и никога не се разрушава. В нашия живот няма нищо постоянно, всичко се променя и често имаме трудности в живота, докато се приспособим към новите неща и промените. Всъщност, единственото нещо, което не се променя и разрушава е сатя, истината, която е другата дума, другтоо име на всеприсъстващия Бог.

Разбира се ние не сме виждали Бог, но наследството, което сме получили от предшествениците ни говори, че има специални моменти, мухурти, когато човек може да изживее, да усети тази постоянна истина и също да получи положително влияние от това изживяване. И един от тези специални моменти е Акшая титхи.

Акшая тритхи е познат и като Ишвара Тритхи. Тритхи означава третия ден ден, а Ишвара тритхи – означава че всичко, което идва и се случва на този ден никога няма да умре. Парашума, един от безсмъртните, е бил роден на този ден. Този ден е познат още и като чиранджийви титхи, денят на безсмъртните.

Една от четирите юги, Трета юга е започнала на този ден. Денят е наричан още и югадититхи, което означава че моментът е изключително силен и е време за големи метаморфози в стратосферата.

На този ден, в който влияят неразрушими сили, всички думи, които изричате, мисли, които мислите и действия, които предприемате стават част от вашия хард диск и остават с вас живот след живот. Така че, на този ден човек трябва да положи усилия да прави добри дела, да прави джапа (мантруване), тапа (ритуали), да дава на другите и да помни Бог, за да увеличи духовната си банкова сметка.

←Обратно…