Зала Ом | Йога в центъра на София

Емоционалната интелигентност - десетте модела на емоционално интелигентните хора.

„Любовта е действие, а не емоция.“ - майка Тереза;


„Образоването на ума е безпредметно без образоване на чувствата.“ - Айнщайн;


ДЕСЕТТЕ МОДЕЛА НА МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ХОРА

  1. Назовават чувствата/състоянията си, а не хората и ситуациите. “Нетърпелив/а съм” вместо “Това е ужасно/непоносимо” “Чувствам се засегнат/а или огорчен/а” вместо “Ти си един/една безчувствен/а грубиан/ка” “Страхувам се” вместо “Ти караш като идиот”

  2. Осъзнават разликата между чувствата и мислите. Мисъл: “Чувствам се като че ли...; усещам се като...; чувствам че...” Чувство: “ Чувствам яд, болка, разочарование” (думата която назовава чувството)

  3. Поемат отговорност за чувствата си. “Изпитвам ревност” вместо “Ти ме караш да ревнувам”.

  4. Осъзнават и зачитат чувствата си при вземане на решение. “Как ще се почуствам ако взема това решение”. “Как ще се почувствам ако го отхвърля”.

  5. Засвидетелстват уважение към чувствата на другите. Те питат: “Как ще се чувстваш ако взема това решение”. “Как ще се чувстваш ако го отхвърля”

  6. Чувстват се енергетизирани, а не ядосани/разгневени. Те овладяват и впрягат енергията на гнева, за да се мотивират за конструктивни действия.

  7. Ценят чувствата на другите. Изразяват емпатията си, разбирането и приемането на чувствата на другите.

  8. Извличат ценното от своите и чуждите негативни емоции. Те си задават въпроса: “Как се чувствам? и “Какво ще ми помогне за да се чувствам по-добре?” Те питат и другите: “Как се чувствате?” и “Какво ще ви помогне да се чувствате по-добре?”

  9. Не съветват, не командват, не контролират, не критикуват, не съдят, не изнасят лекции на другите. Те осъзнават, че не биха се чувствали добре, ако самите те станат обект на подобно отношение и го избягват както по отношение на себе си, така и към другите.

  10. Избягват общуването с хора, които сами не уважават чувствата си и не се самозачитат. Стремят се колкото може повече да се приобщават към хора с висока емоционална интелигентност.


От Позитивна психология, подбор и превод от английски С. Милошева

←Обратно…