Зала Ом | Йога в центъра на София

Приемайте себе си: 2-ри йога принцип за позитивна трансформация на умствените модели и постигане на умствено и емоционално здраве.

„Приемайте себе си. Осъзнайте че вашите действия са резултат от съдържанието на вашия ум. Не се терзайте за недостатъците и проблемите си, приемете, че не сте съвършени. Но същевременно осъзнавайте необходимостта да се освобождавате от умствените си конфликтите. Неспособността да приемаме себе си ни причинява толкова много страдания.“

От: "Систематичен курс по древни тантристки техники на йога и крийя", Свами Сатянанда Сарасвати


12 стъпки към себе-приемането

 1. Себе-приемането започва с намерението. Важно е да решим че имаме намерение да изместим фокуса на мисленето от сферата на нападките, обвиненията, съмненията и чувството за срам, към толерантността, доверието, приемането, допускането/снизхождението. Това намерение е осъзнаване и признание пред себе си, че себе-отричането не води до удовлетворяващ живот.

 2. Уважавайте своите добри качества. Много често сме свръх-критични към себе си и изпадаме в дълги монолози на самообвинение. Започнете да записвате добрите качества и постъпки, които забелязвате у себе си. Направете си списък с трудностите, които сте преодолели, целите които сте постигнали, връзките които сте създали и всички човешки животи, които сте докоснали за добро. Ревизирайте този списък и го допълвайте.

 3. Вслушвайте се в хората около себе си и бъдете осъзнати за това: Кой говори негативно за мен? Кой подкрепя, или провокира негативни разговори за мен? Защо позволявам на такива хора да ме нараняват? Дали те не отразяват моята липса на готовност да избера друга реалност?

 4. Създайте си подкрепяща система. Отдалечете от себе си хората, които ви принизяват. Обграждайте се с хора, които ви приемат и имат доверие във вас.

 5. Угризенията, които изпитваме за ситуации от миналото ни отдалечава от себе-приемането. Простете на себе си и вървете напред. Важно е да се поучите от грешките, да направите усилие да израстете, като вярвате, че можете да промените настоящето. Когато угризенията вземат връх, осъзнайте се и си кажете: „Направих най-доброто на което бях способен/на тогава.“

 6. Утишете вътрешната си критика. Много хора считат че вътрешната критика е гласът на съвестта, или на разума; че тя е истинския глас. Но най-често тя не е честност и искреност, а просто грубо осъждане. „Аз съм само едно човешко същество, правя най-доброто което мога.“ Грешките и несъвършенствата ни не са лоши, или погрешни неща, или неуспехи и провали. Те са отпечатъците, които нашите човешки пръсти оставят. Те са възможността ни да се учим, да се изцеляваме и да растем.

 7. Не оплаквайте неосъществените мечти. Неспособността да се примирим с това, че днес не сме онова, което сме мечтали да бъдем, когато сме били на 18 например, е една от големите пречки към себе-приемането.

 8. Правете благотворителност. Когато откъснете нещо от себе си за другите, вие виждате как участвате по градивен начин в техния живот.

 9. Осъзнайте, че приемане не означава примирение. Приемането означава да пуснем миналото да си отиде, да приемем че има неща които нямаме власт да променяме. Фокусирайте се върху онова, което е по силите ви.

 10. Разговаряйте с висшето си аз, или с най-доброто в себе си. Представете си че „най-добрият Вие“ стои отстрани и приятелски ви наблюдава. Представете си какво би ви посъветвал.

 11. Бъдете нежни към себе си. Много хора смятат, че е недопустимо да проявяват дори и най-малко внимание и нежност към себе си, тъй като са убедени че това е проява на себелюбие, или че не го заслужават. Да приемем себе си означава да разберем че недостатъците и слабостта ни са част от човешката опитност. Да приемаме себе си означава да обичаме себе си и заради слабостите си, а не въпреки тях.

 12. Играйте го, докато не го постигнете. Ако не сте убедени че сте ценен човек, направете усилие да повярвате; внушете си го.

←Обратно…