Зала Ом | Йога в центъра на София

Идентифицирайте се със съзнанието: 6-ти йога принцип за позитивна трансформация на умствените модели и постигане на умствено и емоционално здраве.

„Не се идентифицирайте напълно с вашите действия, с тялото и ума си. Въпреки че се стремите да промените ума си, той е само част от вас. Той не е съзнанието ви – този наблюдател, който следи и вижда всички случващи се събития в живота ви. Повечето от нас се отъждествяват напълно с ума и тялото. Игнорираме съзнанието, което стои зад всичко което правим. Необходимо е да пречистим ума си и тялото си, за да открием невидимото съзнание и да се отъждествим с него.“ "Систематичен курс по древни тантристки техники на йога и крийя", Свами Сатянанда Сарасвати


От Бхагавад гита:

„То (себето) не се ражда, нито пък някога умира; има го и не спира да бъде; неродено, вечно, непроменящо се и древно, то не бива убито ако тялото умре.“ (Бхагавад гита 2:20)

„Също както човек хвърля износените си дрехи и облича нови, така въплъщаващото се Себе хвърля износените тела и влиза в други, които са нови.“ (Б.Г. 2:22)

„Оръжия не могат да го разсекат, огън не може да го изгори, нито вода да го измокри, нито пък вятър да го изсуши.“ (Б.Г. 2:23)

„(Себето не може да бъде посечено, изгорено, намокрено, нито пък изсушено.) То е вечно, всепроникващо, стабилно, неподвижно, неумиращо и древно“ (Б.Г. 2:24)


Духовната физиология на човека според йога:

Аннамая коша

Пранамая коша

Маномая коша

Вигянамая коша

Анандамая коша


Из Прана и пранаяма, Издание на Бихар скул ъф йога, цитат от стр 17.

В Тайтирийя Упанишад (Брахмандавали:2) е казано:

Наистина, освен физическото тяло, което е направено от есенцията на храната, има друго вътрешно себе, изградено от жизнена енергия, с която физическият аз е проникнат. Точно както тялото от плът има формата на човек, така и жизненото себе има формата на човек.

Изкачване през кошите Целта на последователят на йога е да достигне висшите нива на съзнанието, като последователно прониква от една коша в друга. Всички йогийски практики способстват тази цел. Шаткармите, например, директно влияят върху аннамая коша, като освобождават потока на праната и така подпомагат съзнанието да навлезе в следващото ниво, това на пранамая коша. Асаните имат подобно въздействие; те разчистват блокажите в анамая коша, което влияе върху пранамая коша. С напредването в практикуването на асани, качеството на тяхното въздействие става все по-фино и пранамая коше се влияе все по-директно. Пранаяма практиките въздействат директно върху пранамая коша и индиректно върху маномая коша. Изчистването на първите три обвивки отваря достъпа към четвъртата, вигянамая коша, тялото на интуицията. Как и кога става проникването в анандамая коша обаче, остава една тайна. Последователната логика на практиките и техния ефект не са приложими в трансцеданталния свят. Все пак, петте обвивки са взаимосвързани, и ако в една от тях се случва нещо, то се предава и на другите. Активирането на праничната сила води до развиване на лечителски способности, така че енергията може да бъде използвана за лечение на житейските рани. Резултатите от пречистването на маномая коша са яснота на мисълта и балансирана изява на емоциите и егото, по-добро разбиране на различните ситуации и повече творчество в света на буддхи и крийя, интелекта и действието. Когато анамая и пранамая са вече прочистени, тогава няма никакви прегради между тях и маномая. Умът, тялото и енергията могат да работят в унисон и това разкъсва булото закриващо вигянамая коша. А щом се достигне до психичната обвивка, тогава концентрацията става фина и на преден план излиза по-дълбокия ум. Започва манифестирането на психичните преживявания и екстрасензорните възприятия и се прочистват дълбоко вкоренените самскари. С изчистването на вигянамая коша, творчеството става вдъхновено и яснотата идва интуитивно, без усилия. На този етап умът е действително изпразнен и готов за преживяването на анандамая коша. …..Когато съзнанието е еволюирало до нивото на вигянамая коша, където томастичните и раджастични тенденции са отслабени, тогава познанието притежава яснота и е основано на интуитивната интелигентност. Тук всички опитности се виждат в светлината на свръхсетивното и се възприемат в значение по-дълбоко от външно видимото. В това измерение човек започва да изпитва фината изразяваща сила на по-висшето съзнание. Този, който се идентифицира с анандамая коша, той е йогин. Той е еволюирал до духовния свят, където всички преживявания са духовни.


Умът според веданта:

Санскритският Ведантически термин за ум/съзнание е Антах карана.

Антах означава вътрешен, а карана означава инструмент.

Умът е вътрешния инструмент на съзнанието, който се проявява посредством мозъка и се състои от четири елемента или съставни части:

Егото е основата на ума. Другите компоненти на ума са изградени върху егото.


Велики умове за съзнанието и материята:

„Всеки, който сериозно и задълбочено се занимава с наука, достига до убеждението че съществува един дух, който се изявява в законите на мирозданието, един дух неизмеримо по-висш от човешкия.“ Алберт Айнщайн


„Цялата материя произлиза от и съществува благодарение на една сила, която довежда частиците на атома до вибриране и поддържа тази миниатюрна слънчева система - атома в една цялост. Тази сила ни подтиква да предположим, че зад нея стои съществованието на съзнателен и интелигентен ум. Този ум е матрицата/утробата на материята.“ Макс Планк, бащата на квантовата физика


Рупърт Шелдрейк - теорията за морфогенетичните полета, морфичния резонанс и разпрострения/разширения ум.

https://www.youtube.com/watch?v=D4ymhF5E41s

https://www.youtube.com/watch?v=a0F5uraGxw4


←Обратно…