Зала Ом | Йога в центъра на София

От извора





ГРУПОВИТЕ ЗАНИМАНИЯ СА ВРЕМЕННО ТРАНСФОРМИРАНИ В

"ЙОГА У ДОМА - ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКА"

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ, моля, свържете се ПРЕДВАРИТЕЛНО с мен на тел. 0878 312 733

ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ са в два формата:

- С ПОСЕЩЕНИЕ У ДОМА ИЛИ В СТУДИО

- У ДОМА ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКА







Свами Шивананда

"Вие сте творците на съдбата си. Куражът е вашето рождено право, а не страха; мирът е вашето божествено наследство, а не тревожността. Безсмъртието е ваше рожденно право, а не смъртта; силата, а не слабостта; здравето, а не болестта; блаженството, а не страданието; знанието, а не невежеството. Болката, скръбта и невежеството са илюзорни, те нямат живот. Блаженството, радостта и знанието са истински, те не могат да умрат. Вие сте архитектите на своята съдба. Вие сте господари на съдбата си. Вие можете да създавате и да разрушавате. Посявате едно действие и жънете тенденция. Посявате тенденция и жънете навик. Посявате навик и жънете своя характер. Посявате характера си и жънете съдбата си. Затова вашата съдба е ваше собствено творение. Съдбата ви е съвкупността от вашите навици."

свами Шивананда

Свами Шивананда е роден през 1887 г. в Патамадаи, щата Тамил Наду, Индия. В ранната си младост работи като лекар в Малая, а по-късно следвайки духовните си стремежи се отдава на търсене на своя гуру. Установява се в долината на Ришикеш, в подножието на Хималаите и през 1924 г. получава посвещение в традицията на Дашнами саняса от Свами Вишвананда Сарасвати.

Св Шивананда работи неуморно за съхраняване на мъдростта на йога и достигането и до широката общественост. Броят на книгите и статиите, които написва са над 200. През целия му живот усилията му са насочени към доближаване на йога-ученията до хората, независимо дали търсят йога за физическо здраве, умствен баланс или духовно усъвършенстване. Пътува много из Индия и навсякъде вдъхновява хората за духовни практики, духовно развитие и усъвършенстване. Проповядвал е с простите думи „Бъди добър, прави добро“. Създател е на „йога на синтезата“, чиито девизи са: Служи, Давай, Обичай, Пречиствай се, Медитирай, Реализирай себе си. Негов любим метод е и практиката на „18-те И-та“: Лъчезарност- спокойствие, Редовност, Липса на Суета, Искреност, Непринуденост-простота, Правдивост, Уравновесеност, Устойчивост, Нераздразнителност, Приспособимост, Смиреност, Упоритост, Цялостност-почтеност, Благородство, Великодушие, Милосърдие-благотворителност, Щедрост, Чистота.

За себе си той е казвл: „Аз живея за да служа“. В Ришикеш основава "Общество за божествен живот", Аюрведическа аптека, Ведантическа Планинска Академия и Безплатна Болница Шивананда.

С делата и примера си той става един от най-мощните гласове на духовността в своето време. Неговите идеи биват поети, продължени и доразвивани от неговия ученик Парамахамса Сатянанда, от Парамахамса Ниранджанананда - приемника на Парамахамса Сатянанда и от последователите им по целия свят.




Парамахамса Сатянанда Сарасвати

свами Сатянанда, основател на "Бихарската школа по йога"

Свами Сатянанда Сарасвати е известен като основател на "Бихарската школа по йога". Той е и създател на специфична, съвременна йога система, получила международно признание и популярност под името "Сатянанда йога".

На 20 годишна възраст той става последовател на свами Шивананда и получава от него посвещение в саняса в ордена дашнами сампрадая, създаден от Шанкара. В продължение на 12 години свами Сатянанда служи в различните отдели на основаното от свами Шивананда "Общество за божествен живот". Работи за издаването на книгите на свами Шивананда, редактира списанието за йога, превежда, пише статии и стихотворения.

В следващия период от живота си свами Сатянанда изпълнява традиционната саняска практика паривраджака - странстване. Пътувайки из Индия, Афганистан, Непал, Бирма и Цейлон, той се среща с много духовни учители, обогатява познанията си и се усъвършенства чрез древни йога практики.

От 1956 г. до 1983 г., установен в град Мунгир, в Бихар - най-бедният щат в Индия, свами Сатянанда се отдава на изпълнението на мисията дадена му от неговия гуру свами Шивананда: да разпространява йога "от бряг до бряг и от врата до врата". В Мунгир основава ашрама "Ганга даршан", който привлича и събира последователи, желаещи да следват саняската традиция на духовно мисионерство в името на еволюцията на човечеството. Успоредно с това създава "Международно йога движение", "Бихарска школа по йога", благотворителна организация "Шивананда мат" и "Фондация за научни изследвания върху йога". В това време свами Сатянанда обикаля всички континенти и написва над 80 книги за йога и тантра. Книги като "Асана пранаяма мудра бандха", "Прана и пранаяма", "Йога нидра", "Тантрически медитации" и др. са единствени по рода си систематизирани йога учебници, ползвани днес от всички йога школи по света. За своя исторически принос към съкровищницата на йога, свами Сатянанда е наричан "съвременния Патанджали".

От 1988 г. до 1993, в пълно уединение, Свами Сатянанда изпълнява висшата духовна практика "панчагни садхана" – петте огъня. Той е третият в историята на човечеството мъдрец, изпълнил успешно тази практика. След завършването на панчагни, започва да проповядва на последователите си бхакти йога – йога на преданост и любов към върховния разум. От 1994 г. ежегодишно провежда церемониите Сита калянам и Сат чанди ягя, на които се стичат хиляди хора от цял свят; прави и Раджасуйя ягя – церемония за благоденствие и мир на цялото човечество, изпълнявана в древността от цар Юдищира от епоса Махабхарата.

На 5 декември 2009 година свами Сатянанда постига маха самадхи. Той е един от малцината човешки същества, чието извисено съзнание избира момента за напускане на земния живот.




Парамахамса Ниранджанананда Сарасвати

свами Ниранджан

Свами Ниранджанананда Сарасвати е роден в Раджнандгаон (щата Чхатисгарх) през 1960 г в семейство на йоги, първите последователи на свами Сатянанда Сарасвати. Той е приемник на свами Сатянанда и е настоящият водач (гуру) на традицията Сарасвати, чиято цел е духовна еволюция на човечеството.

Напътстван още от раждането си от своя гуру свами Сатянанда Сарасвати, на четиригодишна възраст той отива да живее при него в ашрама и Бихарската школа по йога, град Мунгир. Той получава уникално обучение по йога и духовни науки чрез йога нидра от своя гуру. Свами Ниранджан е истинско потвърждение за огромните възможности на този метод при изграждане и оформяне на характера и личността. Той великолепно владее всяка тема в науката, философията, изкуството, културата, етиката или морала. Свободното владеене на няколко езика, без някога да ги е изучавал формално, е свидетелство за отварянето на мозъчни центрове, които имат връзка с познанието.

На десетгодишна възраст, през 1971 г, е посветен в традицията Дашнами саняса (орден основан от духовния водач на Индия Ади Шанкарачаря през VIII век сл. Хр.) и след това в продължение на единайсет години живее в чужбина, където усвоява умения в различни области, придобива разбиране за различни култури и подпомага създаването на ашрами и центрове по Сатянанда йога в Европа, Австралия, Северна и Южна Америка.

По повелята на своя гуру той се завръща в Индия през 1983 г., за да ръководи дейностите на „Бихарската школа по йога”, благотворителната организация „Шивананда Мат” и „Фондацията за изследвания на йога”, институт за научна оценка на ефектите от йога със средствата на съвременната наука. През 1990 г, на 30-годишна възраст, е посветен в най-висшият ранг - парамахамса санясин, а през 1995 г. е ръкоположен като духовен наследник на свами Сатянанда Сарасвати. Основава „Бихар Йога Бхарати” – първия университет по йога през 1994 г. в Мунгир, който по-късно е първият официално признат Йога университет в света. Също така през 1995 г. поставя начало на детското йога движение „Бал йога митра мандал”, в което обучени деца преподават йога на връстниците си. Той създава и издателството „Йога Пъбликейшънс Тръст” през 2000 г. в Мунгир.

Освен че управлява дейностите в Мунгир той пътува 40 години по целия свят, за да напътства духовно търсещите. През 2009 г свами Ниранджан получава заръка от своят гуру да предприеме нов етап в живота си на санясин. Свами Сатянанда възлага на своят приемник изпълнението на третата мисия в неговия живот – създаването на школа за обучение на духовни мисионери, санясини, в Мунгир. Школата „Саняса Пиит” беше официално открита от свами Ниранджананда на 6 декември 2010 година и започна обучението на първият курс през януари 2012 г.

Автор на много класически книги за йога, тантра и Упанишадите, свами Ниранджан е магнетичен източник на мъдрост по всички въпроси на йогийската философия, практика и начин на живот. Той умело съчетава традицията с модерното, докато продължава да развива и да разпространява всеотдайно мисията на своя гуру.




Парамахамса Сатясангананда Сарасвати

свами Сатясангананда

Свами Сатсанги е олицетворение на скромност и състрадание, съчетано с рационалност. Тя е пример за прилагнето на практика на посланието на парамгуру свами Шивананда: да служим, да даваме и да обичаме От 22 годишна възраст, когато открива своя гуру свами Сатянанда и получава от него посвещение в традицията Дашнами сампрадая, до днес тя е безрезервно отдадена на мисията му. Така свами Сатсанги израства като специалист, вдъхновяващ учител и талантлив писател в областта на йога, тантра и веданта. Нейната способност да предава древните учения и да ги тълкува от съвременна гледна точка, я прави един идеален проводник на автентичността на йога и на мъдростта на нейният гуру.

От 1989 г. свами Сатсанги ръководи благотворителната организация "Шивананда Мат”, а от януари 2007 г. тя е посочена от своя гуру свами Сатянанда и за водач на ашрама „Рикхияпит” в Рикхия, щата Джаркханд. Под ръководство на свами Сатсанги ,"Шивананда Мат” подпомага и осигурява препитание на хора, живеещи в крайна бедност и лишения. Ашрамът „Рикхияпит” ежедневно обгрижва и хиляди местни деца, които получават там храна, облекло и съвременно образование. Ашрамът е средище за провеждане на програми и курсове на няколко езика за йога, тантра и веданта.

Свами Сатсанги пътува из страната и в чужбина, разпръсквайки светлината на ученията на Шри свами Шивананда Сарасвати и Шри свами Сатянанда Сарасвати.




Свами Шивамурти Сарасвати

свами Шивамурти, Сатянанда ашрам, Гърция, Пеания, Сатянанда матх

Свами Шивамурти Сарасвати е родена в Австралия, в семейство на родители, които задълбочено практикуват йога. Много млада сърцето й я отвежда в Индия при нейният гуру Свами Сатянанда. През 1976 г. той я посвещава в пурна саняса (пълно отдаване на мисията) и ѝ възлага да разпространи йога из цяла Европа. Тя се установява в Гърция и през 1978 г. основава ашрама „Сатянандашрам Хелас” (Satyanandashram Hellas) в Кламата. Постепенно развива мрежа от множество йога центрове из цяла Гърция. От 1984 г. основното седалище на „Сатянандашрам Хелас” се установява в Атинският квартал Пеяния. В Гърция Свами Шивамурти учредява и благотворителна организация Сатянанда Мат, която подпомага нуждаещите се.

Свами Шивамурти е един от основателите на „Международното Йога Движение” (International Yoga Fellowship Movement) и е член на управителния му съвет. От 1993 г. е удостоена с титлата йога ачария - майстор на йога. От 2004 г. е всред избраните от „Бихарската Школа по Йога” официални емисари на Сатянанда Йога. В книгите и лекциите си тя проникновено и обаятелно поднася мъдростта на древните йога учения на близък до съвременните хора език.

От 1990 г. насам свами Шивамурти ежегодно гостува в България с лекции и семинари. Вдъхновила е много хора в България и по света да тръгнат по пътеката на осъзнаването и духовно усъвършенстване. Срещите със Свами Шивамурти са незабравимо преживяване.